Metodologie de selecție planuri de afaceri

UPDATE

Publicăm aici punctajele finale obținute de concurenții în etapa a treia a concursului de planuri de afaceri.
Toți cei 42 vor participa la stagii de practică, iar ultimii doi clasați au statutul de rezerve.

Dacă vor exista situații în care Solicitanți ale căror planuri de afaceri au fost selectate pentru finanțare renunță la finanțare, va fi selectat pentru finanțare un alt plan de afaceri din lista de rezervă, în ordinea descrescătoare a punctajului și care asigură îndeplinirea indicatorilor proiectului.

Participarea la stagiul de practică este obligatorie, astfel încât în eventualitate în care, din varii motive, persoanele ale căror planuri de afacere au fost selectate se află în imposibilitatea de a participa la stagiile de practică, vor fi declarate respinse și vor fi selectate alte persoane ale căror planuri de afacere îndeplinesc cerințele și se află pe lista de rezervă.

 

NOU!!!

Calendar actualizat al concursului de planuri de afaceri!

 

NOU!!!

S-au încheiat primele două etape ale concursului de planuri de afaceri din proiectul nostru, respectiv cele de evaluare administrativă și tehnico-financiară.
Lista cu persoanele admise sau respinse se află aici.

În cursul zilei de 5 decembrie, toate persoanele înscrise în concurs vor primi pe email fișa de verificare cu punctajul acordat.

Persoanele declarate respinse pot depune contestație până vineri, 7 decembrie, inclusiv, la sediul de implementare al proiectului din Iași, strada Mitropolit Varlaam, nr. 26 – 29. Pe plic va fi marcată clar și la vedere următoarea sintagmă: Contestație rezultate – concurs de planuri de afaceri din cadrul proiectului ”Școala de antreprenoriat  ”România Start Up Plus” în regiunea Nord-Est”. Contestațiile se înregistrează și sunt soluționate de către Comisia de soluționare a contestațiilor, compusă din  3 membri.  Decizia comisiei de soluționare a contestațiilor este definitivă.

Rezultatele finale, în urma soluționării contestațiilor, vor fi publicate pe pagina proiectului.

Toți  participanții rămași în concurs vor fi informați prin e-mail/telefonic cu privire la:
– Data și ora la care se va organiza concursul (interviul);
– Locul de desfășurare;
– Alte informații organizatorice.

Punctajul maxim acordat în această etapă: 100 puncte.

Punctajul final în eceastă etapă se va calcula ca suma a punctajelor înscrise în Grila de evaluare – Etapa 3 de către fiecare membru al comisiei.

 

UPDATE 4 :  Calendar actualizat concurs planuri de afaceri

UPDATE 3 : Programul pentru depunerea planurilor de afaceri în concurs se prelungește astăzi vineri, 16 noiembrie 2018 până la orele 22.00.
Vă așteptăm!

UPDATE 2 : S-a prelungit perioada de depunere a planurilor de afaceri în concurs până vineri, 16 noiembrie 2018, orele 15.00.

UPDATE 1: S-a prelungit perioada de depunere a planurilor de afaceri în concurs până pe data de 14 noiembrie 2018.

Ne pregătim de lansarea consursului de planuri de afaceri din proiectul nostru!

Publicăm spre analiză metodologia de depunere, evaluare și selecție a planurilor de afacere în cadrul proiectului “Școala de antreprenoriat România Start Up Plus în regiunea Nord Est”.

Metodologia de desfășurare a concursului de planuri de afaceri precum și Anexele pot fi consultate aici:

DESCARCA – METODOLOGIE DE DEPUNERE, EVALUARE ȘI SELECȚIE A PLANURILOR DE AFACERE

DESCARCĂ – ANEXELE

Pentru întrebări și nelămuriri legate de metodologia de depunere, evaluare și selecție a planurilor de afaceri și anexe, o puteți face aici.

În perioada  01 noiembrie 2018 – 10 noiembrie 2018 așteptăm planurile voastre de afaceri!

Înscrierea în concurs se va realiza prin completarea planului de afaceri și a documentelor anexă obligatorii și depunerea acestora, semnate, în plic închis și sigilat, în format fizic, la sediul proiectului ”Școala de antreprenoriat România Start Up Plus” în regiunea Nord-Est, str. Mitropolit Varlaam, nr. 26 – 29, Județul Iași în perioada specificată în calendarul de desfășurare al concursului, de luni până vineri, în intervalul orar 09 – 15.

Mai multe informații, la adresa startup@onitrade.ro.